Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZVÝŠENÍ KVALITY KOMUNIKACE V OBCI STRAŠOV

ZVÝŠENÍ KVALITY KOMUNIKACE V OBCI STRAŠOV

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016862

 

Projekt je zaměřen na posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup a inovace nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obci Strašov a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy. Projekt je realizován v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality komunikace směrem k veřejnosti. Opatření povedou k jednodušší a účelné komunikaci směrem k občanům, včetně sběru zpětné vazby občanů, a také k celkové propagaci a informovanosti směrem z obce k veřejnosti. Nástrojem projektu k dosažení cíle je pořízení 2 ks nástrojů komunikace s veřejností včetně jejich zavedení do provozu, také dojde k vytvoření strategie komunikace s veřejností, dále opatření povedou také k rozvoji lidského kapitálu.

 

Realizací projektu a jeho aktivit dojde ke zvýšení efektivity komunikace směrem k občanům. Díky pořízení nových nástrojů komunikace dojde k celkovému urychlení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Díky vytvoření strategie komunikace s veřejností bude definován budoucí rozvoj komunikace v obci a nastaví se jeho priority a cíle, dokument tak bude sloužit jako dlouhodobý podklad pro vedení obce Strašov.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU