Jdi na obsah Jdi na menu
 


OZNÁMENÍ  OÚ  STRAŠOV 

Ve středu 12.5. se od 18 hod uskuteční zasedání zastupitelstva č. 5/2021

 

OZNÁMENÍ  OÚ  STRAŠOV 

PTAČÍ  CHŘIPKA  V  OBCI  VÁPNO -  NOVÉ - OBJEVILA  SE CHŘIPKA  V OBCI  KLAMOŠ. OBEC  STRAŠOV  NYNÍ  SPADÁ  DO  ŠIRŠÍHO  PÁSMA  DOZORU.  STÁLE  JSOU V  PLATNOSTI  OMEZENÍ  NA  POHYB  DRŮŽE  Z  A  DO  TOHOTO PÁSMA  A  SLEDOVÁNÍ  CHOVÁNÍ  A  POVINNOST  HLÁSIT  PŘÍPADNÁ ÚMRTÍ  DRŮBEŽE.  NAOPAK  UŽ  JE  POVOLEN  POHYB  DRŮBEŽE  VE  VENKOVNÍCH  PROSTORÁCH  JEDNOTLIVÝCH  CHOVATELŮ.

 

OZNÁMENÍ  OÚ  STRAŠOV 

V sobotu 24.4. můžou občané Strašova vyvážet do sběrného dvora větve ze stromů. Ve sběrném dvoře bude přistaven štěpkovač s obsluhou a bude probíhat okamžitá likvidace dřevěného odpadu.

 

OZNÁMENÍ  OÚ  STRAŠOV 

Placení poplatků v roce 2021

PROSÍME,  KDO  DOSUD  NEUHRADIL  POPLATKY  ZA  SVOZ  TKO,  ABY  TAK UČINIL  DO  KONCE  MĚSÍCE  DUBNA

Od středy 17.3. do středy 31.3. se vybírají poplatky za popelnice.  Poplatek je stanoven na 500,- Kč/osobu. Osoby do 18 let a nad 65 let (bráno k 1.1. příslušného roku) mají poplatek stanoven na 300,- Kč/osobu. Poplatky prosím zasílejte bezhotovostním převodem na účet č. 1205485309/0800 a jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Zároveň lze hradit poplatek ze psů, který je stanoven na 100,-Kč/psa. Pro lepší orientaci do zprávy pro příjemce uvádějte počty osob a psů, za které poplatek hradíte, např.: 2x dospělí, 2x dítě, 1x pes (platba v tomto případě bude 1.700,- Kč). Pytle na tříděný odpad Vám budou doručeny v Dubnu zaměstnanci OÚ. Děkujeme

 

 

INFORMACE  OÚ  STRAŠOV 

V průběhu měsíce Dubna bude doplněno sběrné místo u obchodu paní Hradecké o kontejnery na barevné a bílé sklo.

 

 

OÚ Strašov nabízí občanům seznámení s Ekonomicko - technickou studií nakládání s odpadními splaškovými vodami v obci Strašov. Presentaci vyhotovil   Ing. arch. Rec. Nebojte se prosím zeptat. Rádi Vám odpovíme.

cov.jpg        dcov.jpg

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ  OÚ  STRAŠOV

S ohledem na nová pravidla související s vývojem pandemie COVID 19 bude i nadále UZAVŘENA obecní knihovna. O jejím znovu otevření budete informováni prostřednictvím internetových stránek obce Strašov. Děkuji za pochopení

 

OZNÁMENÍ

V obci Strašov probíhá NOVĚ každou lichou sobotu svoz tříděného pytlového odpadu.

Příští svoz bude v sobotu 1.5.